Postupak privatnosti

Home / Postupak privatnosti

Datum publiciranja: 14.10.2018.

Datum slijedeće revizije: 14.10.2019.

Vlasnik dokumenta: Službenik za zaštitu osobnih podataka organizacije NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST, I. G. Kovačića 12, 47240 Slunj, OIB: 73080369992.

 

 • DJELOKRUG

 

Ovim postupkom definirana je svaka obrada osobnih podataka od strane organizacije NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST .

 

 • ODGOVORNOSTI

 

Odgovornost službenik za zaštitu osobnih podataka organizacije NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST  je osigurati pravilne obavijesti o zaštiti privatnosti. Službenik za zaštitu osobnih podataka organizacije NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST  mora osigurati da postojeće Obavijesti o privatnosti, kao npr one objavljene na web stranicama organizacije, daju sve relevantne informacije vezane uz prikupljanje osobnih podataka prije samog prikupljanja od strane organizacije NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST .

 

 • POSTUPAK Članak 12

 

  1. Organizacija NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST  utvrđuje pravnu osnovu za obradu osobnih podataka prije početka obrade, jasnim utvrđivanjem, definiranjem i dokumentiranjem:
   1. Specifične svrhe obrade osobnih podataka i pravne osnove obrade podataka kako slijedi
    1. Pristanak ispitanika
    2. Izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka
    3. Pravna obveza koju se organizacija NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST  obavezuje ispuniti
    4. Zaštita vitalnih interesa ispitanika, uključujući zaštitu prava i sloboda
    5. Službene ovlasti organizacija NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST  ili obrada koja je u javnom interesu
    6. Obrada je neophodna za legitimne interese voditelja obrade ili treće strane, osim ako je  proces obrade nadvladan vitalnim interesima, uključujući prava i slobode
    7. Nacionalno pravo
   2. Obrađivanje posebne kategorije osobnih podataka i pravni temelj za obradu podataka kako slijedi
    1. Eksplicitni pristanak dobiven od ispitanika
    2. Obrada je neophodna za prava ili obveze iz radnog odnosa
    3. Zaštita vitalnih interesa ispitanika, uključujući prava i slobode
    4. Obrada je nužna za legitimne aktivnosti s odgovarajućim zaštitnim mehanizmima
    5. Obrađuju se podaci koje je ispitanik sam objavio
    6. Pravni postupci
    7. Značajan javni interes
    8. Obrada se vrši kao u svrhu preventivne medicine ili medicina rada, za procjenu radne sposobnosti zaposlenika, medicinsku dijagnozu, pružanje zdravstvene ili socijalne skrbi ili upravljanje sustavima zdravstvene i socijalne skrbi na temelju kojih se odgovarajućim ugovorima osigurava prisutnost zdravstvene zaštite i zdravstvenih djelatnika
    9. Obrada se vrši za potrebe javnog zdravstva, uz osiguravanje odgovarajućih zaštitnih mjera za zaštitu prava i sloboda ispitanika ili poslovne tajne
    10. Nacionalni zakoni  u smislu obrade genetskih, biometrijskih ili zdravstvenih podataka.
  2. Organizacija NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST  bilježi ove podatke u skladu sa provedenom procjenom utjecaja na zaštitu podataka i popisom podataka

 

 

 • OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

 

  1. U slučaju kada je za obradu podataka potrebna suglasnost
   1. Organizacija NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST  osobne podatke obrađuje transparentno uz objavljivanje slijedećih informacija:
    1. Identitet organizacije NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST  i kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka
    2. Svrhu (svrhe), uključujući pravnu osnovu, za namjeravane obrade osobnih podataka
    3. Ukoliko je primjenjivo, legitimni interes organizacije NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST  koji daje pravnu osnovu.
    4. Potencijalne primatelje osobnih podataka
    5. Sve informacije o namjeri otkrivanja  osobnih podataka trećim stranama i transferu podataka izvan europskog ekonomskog područja. U takvim okolnostima organizacija NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST  će dati informacije o poduzetim zaštitnim mjerama te način dobivanja kopija poduzetih zaštitnih mjera
    6. Sve informacije o tehnologijama korištenim na web stranicama koje se koriste za prikupljanje osobnih podataka ispitanika
    7. Sve druge informacije potrebne za dokazivanje transparentnosti i fer obrade osobnih podataka.
   2. Sve informacije koje se daju ispitaniku kreirane su u lako dostupnom i čitljivom obliku (pismo, web stranici i e-mail) pri čemu se koristi jasan jezik, naročito ukoliko su informacije upućene djetetu.
  2. U slučaju kada je zakonska osnova za obradu ugovor organizacija NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST  osobne podatke obrađuje bez pristanka kako bi ispunila ugovorne obveze (npr. bankovni podaci za obradu plaća, poštanske adrese za dostavu pošiljki itd..)
  3. Kada su osobni podaci dobiveni iz izvora koji nije vlasnik podataka
   1. Organizacija NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST  transparentno objavljuje vrste prikupljanih podataka kao i izvor osobnih podataka (javno dostupnih podataka) te objavljuje
    1. Identitet organizacije NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST  i kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka
    2. Svrhu (svrhe), uključujući pravnu osnovu, za namjeravane obrade osobnih podataka
    3. Kategorije osobnih podataka
    4. Potencijalne primatelje osobnih podataka
    5. Sve informacije o namjeri otkrivanja  osobnih podataka trećim stranama i transferu podataka izvan europskog ekonomskog područja. U takvim okolnostima organizacija NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST  će dati informacije o poduzetim zaštitnim mjerama te način dobivanja kopija poduzetih zaštitnih mjera
    6. Sve druge informacije potrebne za dokazivanje transparentnosti i fer obrade osobnih podataka.

 

Vlasništvo i odobrenje dokumenta

Vlasnik ovog dokumenta je izvršni direktor društva NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST  te svojim autoritetom mora osigurati provođenje ovog postupka i reviziju dokumenta u skladu sa zahtjevima Uredbe (jednom godišnje).

Ovaj postupak odobrio je izvršni direktor organizacije NIKOLA ŠTEFANAC DOMAĆA RADINOST  dana 14.10.2018.

X